Kurs

Opplæring og undervisning

Konflikthåndtering

Foredrag, konsulent- og juridisk bistand

Arbeidsmiljø-undersøkelser

NETTVERKSSAMLING FOR FAKTAUNDERSØKERE 2023

Dato: 06.12.2023 til 07.12.2023
Sted: Hadeland Hotell - Gran

Hjertelig velkommen til nettverkssamling for faktaundersøkere, den sjette i rekken. Vi møtes vi til 2 spennende og interessante dager på Hadeland Hotell med festmiddag om kvelden.

Programmet vil bli utarbeidet senere, men som vanlig inneholde erfaringsutveksling og muligheter for spørsmål og svare, Samt en rekke gode faglig innlegg rundt aktuelle saker og utviklinger i feltet. Ta også gjerne kontakt om det er tema du ønsker vi skal ta opp.

Fordypningskurs i faktaundersøkelse (Trinn II)

Dato: 14.11.2023 til 15.11.2023
Sted: Hadeland Hotell - Gran

Dette kurset er en oppfølging og fordypning i forhold til vårt 3-dagers innføringskurs i faktaundersøkelse (Trinn I) og gir en videre trening og fordypning  i metoden. Kurset kan derfor bare tas av deltagere som allerede har gjennomført trinn I kurset. Kurset inngår i vår sertifiseringsordning for faktaundersøkere. Denne gangen går kurse i forlengelsen av trinn I kurset og man kan derfor gjennomføre begge i samme uke, om man ønsker det.

Kurs i faktaundersøkelse (Trinn I)

Dato: 17.04.2023 til 19.04.2023
Sted: Hadeland Hotell - Gran

Faktaundersøkelse er en form for arbeidsmiljøundersøkelse som benyttes i klage- eller varslingssaker, der det foreligger påstander om mobbing, trakassering, helsefarlig ledelse, uforsvarlig arbeidsmiljø etc. Metoden gir et nødvendig grunnlag for videre arbeid og er særlig nødvendig når påstand står mot påstand. En godt gjennomført faktaundersøkelse sikrer en forsvarlig, rask og rettferdig behandling av saken, og gjør det mulig å sette punktum i slike saker. Metoden er i tråd med arbeidsmiljøloven og de sentrale juridiske saksbehandlingsregler som habilitet og kontradiksjon.

UTVIKLING AV INTERNE PROSEDYRER/RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTHÅNDTERING OG VARSLING

Dato: 16.11.2023 til 17.11.2023
Sted: Hadeland Hotell - Gran

I tråd med arbeidsmiljøloven og forskriften om intern-kontroll er norske virksomheter pålagt å utvikle egne interne prosedyrer og retningslinjer i forhold til forebygge og håndtere både mobbing og konflikter, samt for intern varsling. Mange er imidlertid i dag forvirret rundt dette med arbeidsmiljøsaker, konflikt, trakassering, internkontroll, personalsaker og varsling. I dette kurset avklares det hvordan vi best forholder oss til disse forhold i interne rutiner og retningslinjer og hvordan slike ulike saker best håndteres internt. 

UKESKURS I HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG TRAKASSERING I ARBEIDSLIVET: JUS OG PSYKOLOGI

Dato: 20.03.2023 til 24.03.2023
Sted: Hadeland Hotell - Gran

Vårt flaggskip – ukeskurset i konflikthåndtering. I dette ukes lange fordypingskurset forenes juridiske og organisasjonspsykologiske perspektiv med tanke på å skape grunnlag for en forsvarlig og god håndtering av saker som omhandler konflikter, varslinger og / eller påstander om mobbing og trakassering. For effektivt å kunne forebygge og håndtere konflikter behøves en grundig innsikt og trening i konfliktenes psykologi, de metoder som kan og bør brukes i slike saker, samt de juridiske føringer og spilleregler som gjelder for konflikter i arbeidslivet.

TILTAKS- OG OPPFØLGINGSARBEID ETTER GJENNOMFØRTE FAKTAUNDERSØKELSER

Dato: 13.04.2023 til 14.04.2023
Sted: Hadeland Hotell - Gran

Dette kurset retter seg mot de som allerede er utdannede som faktaundersøkere eller som i praksis jobber med saker der denne metoden vil eller kan bli benyttet.