Våre kursholdere

Kari Hansen

Kari Hansen er daglig leder i Arbeidsmiljøspesialistene. Som daglig leder står hun i direkte kontakt med våre kunder, og står som teknisk arrangør av våre åpne kurs og tar i den forbindelse seg av alt det praktiske og administrative arbeidet, samt videre rådgivning og veiledning overfor våre kursdeltagere.

Ståle Einarsen

Ståle Valvatne Einarsen er en ledende norsk psykolog og forsker innen arbeidsmiljøfeltet og en nestor innenfor feltet konflikthåndtering. Einarsen har utgitt en rekke bøker om arbeidsmiljø, ledelse og konflikthåndtering og er verdens mest siterte forsker innen feltet mobbing og trakassering i arbeidslivet. Han fikk i 2019 Norsk psykologiforbund sin innovasjonspris for sitt arbeid med å utvikle praktiske metoder for å forebygge og håndtere mobbing og trakassering. I 2020 ble han utnevnt til æresmedlem (Fellow) i European Academy of Occupational Health  Psychology for sitt  viktige bidrag til fagfeltet arbeidsmiljø og arbeidshelse, mens han samme år kom på Standford Univeristy sin sliste over de 2% mest innflytelsesrike forskerne i verden. 

 

 

Harald Pedersen

Harald Pedersen er advokat og spesialist på arbeidsmiljørett.

Harald Pedersen er advokat og spesialist på arbeidsmiljørett. Han arbeider til daglig i advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene i kontorfellesskap med advokatfirmaet Storeng, Beck & DueLund. Harald Pedersen har tidligere vært rådgiver i både Direktoratet for arbeidstilsynet med fagansvar for psykososialt arbeidsmiljø og arbeidet i Norges Juristforbund. Når han arbeidet i direktoratet var han hovedverneombud for direktoratet og Arbeidstilsynet på landsbasis, han var tillitsvalgt for etatens jurister og han satt i etatens arbeidsmiljøutvalg.

Helge Hoel

Helge Hoel, opprinnelige fra Bergen, er professor emiritus i organisasjonspsykologi ved University of Manchester i England, og en internasjonalt anerkjent ekspert på temaet mobbing i arbeidslivet. Hoel har lang erfaring som tillitsvalgt i Norsk arbeidsliv og som rådgiver for ILO, EU og Arbeidstilsynet i arbeidsmiljøspørsmål.

Abonner på RSS - Våre kursholdere