Publikasjoner

Ståle Einarsen, Helge Hoel og Harald Pedersen har sammen og hver for seg gitt ut en rekke bøker og bokkapitler om arbeidsmiljø, ledelse og konflikter. I tillegg har Einarsen og Hoel en lang liste av vitenskaplige arbeider innen arbeidsmiljøfeltet. De to er blant verdens mest siterte arbeidsmiljøforsker og er de desidert mest siterte forskerne i verden innen tematikken mobbing og trakassering i arbeidslivet.

Se følgende linker for fullstendig oversikt over Ståle Einarsen og Helge Hoel sine publikasjoner:

Ståle Einarsen sine publikasjoner i CRIStin

Ståle sine publikasjoner i Google Scholar

Helge Hoel sine publikasjoner i Google Scholar