Ledelse på godt og vondt: Jus og psykologi

Sted: 
Oslo
Dato: 
Onsdag, 8 mai, 2019

Hvor går de rettslige rammene for ledelse og hvilket handlingsrom har ledere når de skal utøve ledelse. Mange ledere (og medarbeidere) har behov for bedre forståelse for  arbeidsgivers styringsrett slik i det daglige arbeidet.

Hvor går grensen for utøvelse av styringsrett i saker med varsel om mobbing og trakassering?

Hvor langt strekker arbeidsgivers omsorgs- / tilretteleggingsplikt seg i forhold til arbeidsgivers styringsrett?

Hva sier nyere forskning om konstruktive og destruktive former for ledelse?

Hvordan påvirker forskjellige former for ledelse effektivitet og arbeidsmiljø?

Hvordan kan vi legge grunnlaget for bedre og mer effektiv ledelse?

 

Advokat Harald Pedersen og professor i psykologi Ståle Einarsen vil på dette kurset gå igjennom rettslige, organisasjonspsykologiske og individualpsykologiske perspektiv knyttet til fenomenet ledelse. I kurset legges det opp til veksling mellom foredrag og summeoppgaver / refleksjon. Hensikten med kurset er å gi bedre forståelse for hvilke rettslige rammer som ligger i lederrollen, samt hvordan man skal forstå hvilke typer ledelse som er destruktive og hvilke som er konstruktive og hvordan ansatte oppfatter og påvirkes av forskjellige typer ledelse. Hensikten med dette er å skape refleksjon rundt hvordan lederes opptreden påvirker de personer og grupper de leder på den ene siden og på den andre siden, hvordan medarbeidere må akseptere og rette se etter etter påregnlig styring og kontroll. Nyere forskning rundt fenomenet ledelse presenteres.

Målgruppe for kurset er arbeidsgivere / ledere, HR - og personalmedarbeidere, eksterne konsulenter / jurister / psykologer, representanter fra arbeidstilsyn / arbeidslivstjeneste, bedriftshelsetjenester, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud.

Pris; 5700 kr (inkludert kursmateriell, lunsj og pausemat). Kurset holdes sentralt i Oslo.

For påmelding send e-post til post@arbspes.no eller helst; fyll ut og send inn skjemaet under.

 

 
1 Start 2 Complete