Våre tjenester

Arbeidsmiljøspesialistene representerer et tverrfaglig miljø som kombinerer både juridisk, organisasjonspsykologisk, helsefaglig og samfunnsvitenskaplig kompetanse og metoder. Vi innehar spisskompetanse som spenner fra psykologisk og juridisk oppfølging av enkeltpersoner til utvikling av arbeidsmiljø og organisasjoner. Vi har lang praktisk erfaring og stor fagkompetanse innen forskning og utvikling på disse områdene. Under følger en beskrivelse av vår hovedtjenester.

Åpne kurs i konflikthåndtering og faktaundersøkelser

Arbeidsmiljøspesialistene arrangere en lang rekke åpne kurs innen konflikthåndtering og arbeidsmiljøutvikling. Vårt flaggskip er ukeskurset i konflikthåndtering som er blitt arrangert siden 2007. Vårt mest besøkte kurs er 3 dagers kurset i Faktaundersøkelse.

Bedriftsinterne kurs og foredrag

Arbeidsmiljøspesialistene blir ofte leiet inn av offentlige eller private virksomheter for foredrag og bedriftsintern opplæring innen arbeidmsmiljø og konflikthåndtering. Vi har opplegg fra noen timer til kurs over 2-3 dager. Våre kurs og foredragsholdere er å regne blant de beste i landet på sine temaer. Vårt dagskurs i konflikthåndtering for ledere (+ TV/VO) er særlig populært. Vi har også gode, morsomme og interessante kursdager om arbeidsmiljøloven som det er stor etterspørsel etter. Noen typiske temer vil kunne være:

 

Faktaundersøkelser

På oppdrag fra offentlige og private virksomheter gjennomfører vi faktaundersøkelser av høy kvalitet i saker der det foreligger klager eller varslinger i arbeidsmiljø. Metoden er utviklet av oss delvis på oppdrag av og i samarbeid med Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet i forbindelse med satsingen "Jobbing uten mobbing". Metoden har i sin tid har vært på høring der den mottok svært positiv respons fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Konflikthåndtering, faktaundersøkelser og etterarbeid

Konflikter i et arbeidsmiljø er relativt vanlig og behøver ikke utgjøre noe arbeidsmiljøproblem. På den andre siden vil konflikter kunne utvikle seg til et arbeidsmiljøproblem der arbeidsgiver føler behov for bistand i form av rådgivning/veiledning, eller til å gjennomføre undersøkelser og tiltak. Arbeidsmiljøspesialistene har en rekke ulike tjenester og metoder til rådighet i slike saker og tilbyr disse både til arbeidsgivere, ledere og ansatte. Vi tilbyr også juridiske bistand i den grad det er nødvendig.

Juridisk bistand

Arbeidsmiljøspesialistene tilbyr juridiske bistand til både arbeidsgivere, fagforeninger og enkeltpersoner i arbeidstsretslige saker. Vi har egne advokater og samarbeider med også med en rekke av landets andre ledende advokater på området som så har ulik spesialkomptense.  Dette kan gjelde varslingssaker, konfliktssaker og oppsigelser.

Konsulenttjenester

Arbeidsmiljøspesialistene tilbyr en rekke ulike tjenester i alt fra arbeidsmiljøutvikling til håndtering av alvorlige arbeidsmiljøproblemer. Eksempel kan være arbeidsmiljøundersøkelser, team-utvikling, ledertrening, opplæring for ansatte, rådgivning/veiledning, HMS-dager, samarbeidstrening, kommunikasjonstrening, konflikthåndtering, faktaundersøkelser for å nevne noe av det vi kan tilby. Ta kontakt så skreddersyr vi et opplegg for å dekke deres behov. Våre konsulenter er meget erfarne med variert bakgrunn og arbeidsmetoder

Lederutvikling

Arbeidsmiljøspesialisten er Norges ledende leveradør av lederutvikling knyttet til kommunikasjon, samarbeid og håndtering av vanskelige saker. Det er vår erfaring at ledere særlig trenger hjelp og verktøy til å håndtere konflikter og vanskelige personalsaker. Vår lederutvikling er på dette området meget praktisk og gir deltagerne konkrete verktøy som de kan benytte seg av umiddelbart i egne saker.

Arbeidsmiljøkartlegginger

Arbeidsmiljøundersøkelser er alle virksomheter pålagt å gjennomføre med ujevne mellom i følge arbeidsmiljøloven og forskrift om internkontroll. Følger man internkontrollforskriften vil manm imidlertid se at det skal foretas ulike former for undersøkelser i ulike situasjoner og saker. Vi tilbyr derfor både spørreskjemaundersøkelser i forbindelse med jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser eller i forbindelse med arbeidsmiljøutvikling.

Abonner på RSS - Våre tjenester