Utvikling av interne prosedyrer/retningslinjer for konflikthåndtering og varsling

Sted: 
Nettbasert med hjelp av Zoom
Dato: 
Onsdag, 19 oktober, 2022 til Torsdag, 20 oktober, 2022

I tråd med arbeidsmiljøloven og forskriften om intern-kontroll er norske virksomheter pålagt å utvikle egne interne prosedyrer og retningslinjer i forhold til forebygge og håndtere både mobbing og konflikter, samt for intern varsling.

Å utvikle gode retningslinjer og prosedyrer for denne type forhold har både juridiske, organisatoriske og praktiske sider. Kurset gjennomgår hvilket innhold disse bør ha og hvordan man internt organiserer arbeidet med å utvikle og implementere disse. Kurset tar også opp hvordan man sikrer etterlevelse, evaluering samt videreutvikling, og hvordan slike retningslinjer må inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og HMS systemer.  

Kurset kan tas som et frittstående kurs som passer for alle som arbeider innen HR/personal.  HMS og BHT HR/Personal, samt for verneombud og tillitsvalgte.  Kurset inngår også som en obligatorisk del av vår sertifiseringsordning for faktaundersøkere. Vi starter klokken 0900 første dag og avslutter 1500 siste dag. Kurset er denne gang nettbasert med hjelp av Zoom. Vi har god erfaring med å sette dette kruset opp nettbasert og har gjennomført flere omganger med stor suksess. Et omfattende kursmateriell sendes ut på forhånd. For å delta må man ha tilgang til stabilt nett og hver deltager må sitte uforstyrret på egen maskin. 

Pris; 9900 kr (inkludert kursmateriell).

For mer informasjon se vedlagt generell brosjyre. For påmelding send e-post til post@arbspes.no eller helst; fyll ut og send inn skjemaet under.