Logo

Ukeskurs i håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet: Jus og psykologi

Sted: Hadeland Hotell, Gran.
Dato: Mandag, 4. november, 2024 til Fredag, 8. november, 2024.
 

Vårt flaggskip – ukeskurset i konflikthåndtering. I dette ukes lange fordypingskurset forenes juridiske og organisasjonspsykologiske perspektiv med tanke på å skape grunnlag for en forsvarlig og god håndtering av saker som omhandler konflikter, misnøye i arbeidsmiljøet, varslinger og / eller påstander om mobbing og trakassering. For effektivt å kunne forebygge og håndtere konflikter behøves en grundig innsikt og trening i konfliktenes psykologi, de metoder som kan og bør brukes i slike saker, samt de juridiske føringer og spilleregler som gjelder for konflikter i arbeidslivet. En unik mulighet til å fordype seg i forebygging og håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet sammen med Norges ledende fagfolk på området. ,

Ukeskurset i konflikthåndtering er vårt flaggskip og har vært arrangert flere ganger årlig siden 2007. Deltagere er ledere, HR/personal medarbeidere, BHT personell,  organisasjonspsykologer, konsulenter, hovedverneombud, tillitsvalgte, advokater, ansatte i arbeidstilsyn osv..

Å arbeide i tråd med arbeidsmiljøloven, forskrift for internkontroll og gode prinsipper for forsvarlig saksbehandling står sentralt. Et annet sentralt element er å vise når ulike metoder og ulike innfallsvinkler kan og ikke kan benyttes, det være seg i konfliktarbeid men også i arbeidsmiljøarbeid generelt.  Mange har opplevd hvilke problemer som kan oppstå i alt arbeidsmiljøarbeid om man bruker metoder som ikke er tilpasset den faktiske situasjonen.     

Kurset vil gi grundig innsikt i hva som menes med begreper som konflikt, mobbing, trakassering, varsling, klaging, og arbeidsmiljøproblem og personalsak. Vi gjennomgår hvordan konflikter utvikler seg, hvem som skal gjøre hva når det oppstår konflikt eller klager/varsel om trakassering på jobben, hvem som har ansvaret, hva lover og regler sier, hvilke arbeidsmetoder man kan benytte, samt hvilke menneskelige, juridiske og økonomiske konsekvenser konflikter kan få for den enkelte og for virksomheten.

Kurset forener altså juridiske, organisasjonspsykologiske og mer praktiske perspektiv med tanke på å skape grunnlag for en forsvarlig og god håndtering av sakene, samtidig som man sørger for at prosessen holder vann ved en eventuell etterfølgende rettslig behandling.

Pris: Kurset koster 18.900 kroner (inkludert kursmateriell og utflukter/sosiale og kulturelle arrangement  i løpet av uken). Overnatting med helpensjon i enkeltrom på Hotell Hadeland for hele uken koster 8900 kroner som betales direkte til hotellet. Alt utenom drikke til middagen om kvelden er da dekket inn. Kurset starter kl 1000 første dag og avslutter ca 1400 siste dag. Det settes opp fellestransport fra Gardermoen til hotellet for dem som kommer med fly. Ved påmelding bestilles automatisk også hotellrom til deg/dere. Kurset har lange og interessant dager og det kan ikke påregnes særlig tid til annen jobbaktivitet i løpet av uken.

For påmelding send e-post til post@arbspes.no eller helst, fyll ut og send inn skjemaet under

Våre avbestillingsregler: 

Påmelding er bindende fra 6 uker før kursstart. Dette på grunn av avtale med hotell og det lave antall deltagere vi legger opp til på våre kurs. Kursene våre er også lagt opp slik pedagogisk at vi må ha et bestemt antall deltagere for å kunne gjennomføre kursopplegget som planlagt. Avbestilling fra 4-6 uker før kursstart belastes med 50% av kursavgift. Ved avbestilling senere enn 4 uker faktureres hele kursavgiften, inkludert hotell. Dette gjelder også ved sykdomsfrafall. Utgifter i forbindelse med sykdom må dekkes av egen arbeidsgiver eller av reiseforsikring. Man kan imidlertid overføre plassen til en kollega i egen virksomhet uten ekstra kostnad. Videre gir vi 50% rabatt på neste førstkommende kurs, gitt dokumentert akutt sykdom.