Logo

I media

Debatten om seksuell trakassering er gammel
Kilde: Intervju i bladet fagforbundet.no

Han lyfte mobbning som arbetslivsfråga       Kilde: Alt om Arbeidsmiljø

Passive sjefer gir mer mobbing   Kilde: Universitetet i Bergen

Høyt og lavt for organisasjonspsykologi   Kilde: Norsk Psykologforening