Logo

Våre tjenester

Arbeidsmiljøspesialistene tilbyr en rekke tjenester innen arbeidsmiljø og konflikthåndtering

ÅPNE KURS

Arbeidsmiljøspesialistene arrangere en lang rekke åpne kurs innen konflikthåndtering og arbeidsmiljøutvikling, herunder kurs i å undersøke og håndtere klager og varsel i arbeidsmiljøet.

Bedriftsinterne kurs

Arbeidsmiljøspesialistene blir ofte leiet inn av offentlige eller private virksomheter for foredrag og bedriftsintern opplæring innen arbeidmsmiljø og konflikthåndtering.

Juridisk bistand

Arbeidsmiljøspesialistene tilbyr juridiske bistand til både arbeidsgivere, fagforeninger og enkeltpersoner i arbeidsrettslige saker. 

Konflikthåndtering

Konflikter i et arbeidsmiljø er relativt vanlig og behøver ikke utgjøre noe arbeidsmiljøproblem. Alvorlig konflikter kan imidlertid være både helseskadelige og være i strid med arbeidsmiljøloven. 

Arbeidsmiljøundersøkelser

Arbeidsmiljøundersøkelser er alle virksomheter pålagt å gjennomføre med ujevne mellom i følge arbeidsmiljøloven og forskrift om internkontroll.

Lederopplæring

Arbeidsmiljøspesialisten er Norges ledende leveradør av lederutvikling knyttet til kommunikasjon, samarbeid, konflitker og håndtering av vanskelige arbeidsmiljøsaker. 

Sertifisering som faktaundersøker

På oppdrag fra offentlige og private virksomheter gjennomfører vi faktaundersøkelser av høy kvalitet i saker der det foreligger klager eller varslinger i arbeidsmiljø. Vi tilbyr en unik opplæring og sertifisering i det å undersøke og håndtere klager og varsel i arbeidsmiljøer

Undersøkelser av klager og varsel i arbeidsmiljøet

Vi bistår virksomheter som fått klager og varsel i arbeidsmiljøet eller som har arbeidsmiljø-utfordringer som bør undersøkes og settes tiltak inn mot. Vi har flere ulike metoder, og vi kan også bistå dere i selv å håndtere situasjonen på en god måte.