Logo

Kurs

UKESKURS I HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG TRAKASSERING I ARBEIDSLIVET: JUS OG PSYKOLOGI

Dato: 4.11. til 8.11.2024
Sted: Hadeland Hotell - Gran

Vårt flaggskip – ukeskurset i konflikthåndtering. I dette ukes lange fordypingskurset forenes juridiske og organisasjonspsykologiske perspektiv med tanke på å skape grunnlag for en forsvarlig og god håndtering av saker som omhandler konflikter, varslinger og / eller påstander om mobbing og trakassering. For effektivt å kunne forebygge og håndtere konflikter behøves en grundig innsikt og trening i konfliktenes psykologi, de metoder som kan og bør brukes i slike saker, samt de juridiske føringer og spilleregler som gjelder for konflikter i arbeidslivet.

Hvordan undersøke klage og varsel i arbeidsmiljøet?

Dato: 02.12 til 04.12, 2024
Sted: Hadeland Hotell - Gran

Kurset gjennomgår rent praktisk hvordan håndtere og undersøke varsel og mer uformelle klager i arbeidsmiljøet, på en god måte, f.eks. der det foreligger påstander om mobbing, trakassering, helsefarlig ledelse, uforsvarlig arbeidsmiljø etc. En godt gjennomført undersøkelse sikrer en forsvarlig, rask og rettferdig behandling av saken, og gjør det mulig å sette punktum i slike saker. Mange synes det er vanskelig å håndtere slike saker, her får du oppskriften og framgangsmåtene du trenger, det være som leder, HR, BHT eller ekstern konsulent. Metodikken basere seg arbeidsmiljøloven og sentrale juridiske saksbehandlingsregler som habilitet og kontradiksjon.

Oppfølging og tiltak etter undersøkelser av klager og varsel i arbeidsmiljøet

Dato: 5.12 til 6. 12, 2024.
Sted: Hadeland Hotell - Gran

Hvordan skal man følge og gjennomføre gode tiltak i etterkant av en undersøkelse av klager og varsel i et arbeidsmiljø? Hvordan melde tilbake til de involverte? Hvordan  informere og følge opp arbeidsmiljøet i ettertid? Hvilke tiltak kan være aktuelle i denne type saker? Hvordan sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle involverte og sikre en normalisering av forhold og samhandling? Hva med disiplinær tiltak? Hvordan rehabilitere ansatte med helseproblemer og sykefravær i etterkant. Har du en rolle i etterarbeid, oppføling og tiltak etter slike undersøkelser, er dette kurset for deg/dere.

INTERNE PROSEDYRER/RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTHÅNDTERING OG VARSLING

Dato: 23.01 til 24.01.2025
Sted: Hadeland Hotell - Gran

Arbeidsmiljøloven og forskriften om intern-kontroll pålegger norske virksomheter å utvikle egne interne prosedyrer og retningslinjer i forhold til forebygge og håndtere både mobbing og konflikter, samt for intern varsling.  Slike prosedyrer må imidlertid også implementeres på gode måter og slik «komme under huden» på hele virksomheten. Da først kan man utvikle en god etisk infrastruktur i virksomheten og slik forebygge denne type problemer.  I dette kurset lærer du virkelig hvordan vi skal arbeide med slike forhold internt.

Fordypningskurs i faktaundersøkelse (Steg II)

Dato: 21.01 til 22.01.2025
Sted: Hadeland Hotell - Gran

Dette kurset er en oppfølging og fordypning i  det som er kalt «faktaundersøkelse» for alle som har en første kjennskap til metodiken, og gir en videre trening og fordypning  i metoden. Kurset inngår i vår sertifiseringsordning for faktaundersøkere. Kurset kan i samme uke kombineres med kurset «Utvikling av interne prosedyrer/retningslinjer for konflikthåndtering og varsling», som også er meget nyttig for alle innen HR/personal og BHT.

Varsling i Arbeidslivet: Hvorfor er det så komplisert og hvordan kan vi få det ryddig?

Dato: Dato for kurs i 2025
Ta kontakt om dere har ønske om kurs lokalt.

Varsling og varslerbegrepet har fått stort gjennomslag i vår kultur de senere årene. Reglene har fått stor betydning for mange virksomheter, på både godt og vondt. Selv om fokuset på varsling har hatt en positiv effekt på virksomheters arbeid med å skape godt ytringsklima og gode arbeidsmiljøer, har det samtidig ført til forvirring og noen ganger til høyere konfliktnivå internt.  Hva er varsling og hva er ikke varsling? Hva med anonymitet? Og, ikke minst, skal sakene behandles? Er du litt forvirret, er dette kurset for deg/dere!