Logo

Hvordan undersøke klager og varsel i arbeidsmiljøet?

Sted: Hadeland Hotell – Gran

Dato: Mandag, 2.desember til onsdag, 4.desember, 2025

Faktaundersøkelse er en arbeidsmiljøundersøkelse som benyttes i klage- eller varslingssaker, der det foreligger påstander om mobbing, trakassering, helsefarlig ledelse, uforsvarlig arbeidsmiljø etc,. Metoden gir et nødvendig grunnlag for videre arbeid og er særlig nødvendig når påstand står mot påstand. En godt gjennomført faktaundersøkelse sikrer en forsvarlig, rask og rettferdig behandling av saken, og gjør det mulig å sette punktum i slike saker.

Metodikken er i tråd med arbeidsmiljøloven og de sentrale juridiske saksbehandlingsregler som habilitet og kontradiksjon. Arbeidstilsynet beskriver metoden på sine sider om trakassering der man nettopp er opptatt av god sakshåndtering der man belyser fakta i saken gjennom dokumentasjon, tar hensyn til habilitet og kontradiksjon og der man forholder seg til reglene om personvern.

Faktaundersøkelse er opprinnelig utviklet i regi av Arbeidstilsynet, dog i samarbeid med oss og partene i arbeidslivet i forbindelse med prosjektet «Jobbing uten mobbing» i 2005-2007, og var på høring i arbeidslivet og hos partene i 2007 med gode tilbakemeldinger. Metoden er  også i tråd med den Europeiske rammeavtalen for håndtering av trakassering, som partene og den norske regjeringen underskrev i 2007..

Over 800 har til nå tatt kurset i Norge, mens oppunder 250 er sertifiserte faktaundersøkere. Det holdes også kurs i Både Sverige, Danmark og på Island. 

Selv om metoden også i senere tid  har fått kritikk, er det ennå ingen som har kommet opp med noe alternativ i denne type saker. En misforståelse ser også ut til å eksistere, der man tenker at faktaundersøkelser er noe man må bruke eksterne dyre konsulenter og advokater til.  

Metoden har også vært prøvd med hell i en rekke norske rettsaker. Nye studier fra norske kommuner viser at lokale verneombud og hovedverneombud er meget positive til metodikken og at de kommunene som benytter slik metodikk har lavere forekomst av mobbing og trakassering. Metodikken er på mange måter bare bruk av gode prinsipper for ryddig og rettssikker saksbehandling og kan utføres av interne eller eksterne på oppdrag og mandat fra arbeidsgiver.  

Kurset gir en grundig teoretisk og praktisk innsikt i metoden, det faglige og juridiske grunnlaget, samt om temaene mobbing og trakassering, samt en grundig praktisk trening i bruk av faktaundersøkelse som metode, og vil kvalifisere deltagerne til selv å gjennomføre denne type undersøkelser avhengig av hvilken rolle man har, det være seg som leder, i en HR/personal rolle, som BHT eller i en ekstern rolle som innleidd konsulent, advokat eller jurist. Er man ikke selv leder med personalansvar, arbeider man på oppdrag og mandat fra arbeidsgiver. Kurset passer også for tillitsvalgte og verneombud som ønsker seg mer kjennskap til metodikken og hva man bør kunne forvente av arbeidsgivere og deres eventuelle konsulenter i denne type saker. I dag er metodikken så utbredt og anerkjent, at den dessverre også brukes av personer uten opplæring og sertifisering. 

Kurset er som sagt et frittstående kurs. Senere kan man velge å ta oppfølging- og fordypningskurset over 2 dager kurset, samt kurset i utvikling av prosedyrer og retningslinjer og/eller kurset i tiltak og etterarbeid, og således gå for full sertifisering (/se nærmere informasjon om dette på vår hjemmeside). Begrepet «Sertifisert faktaundersøker» er copyright beskyttet og kan derfor bare tildeles av oss i Arbeidsmiljøspesialistene. 

Kurset går på Hadeland Hotell på Gran. Det settes opp fellestransport til og fra Gardermoen med avreise fra Gardermoen 0900 første dag og retur til Gardermoen 1630  siste dag. 

Tidsrammer: Kurset går over tre lange dager, oppstart klokken 1000 første dag og avslutning kl.1530 siste dag med retur til Gardermoen ca. 1630. Man kan ikke påregne noe særlig tid til annen jobbaktivitet disse 3 dagene.

Pris; 18.900 kroner (inkludert kursmateriell og bok, samt 2 overnattinger med helpensjon 3 dager fra lunsj til lunsj). 

For påmelding fyll ut og send inn skjemaet under eller send mail til post@arbspes.no

Våre avbestillingsregler: 

Påmelding er bindende fra 6 uker før kursstart. Dette på grunn av avtale med hotell og det lave antall deltagere vi legger opp til på våre kurs. Kursene våre er også lagt opp slik pedagogisk at vi må ha et bestemt antall deltagere for å kunne gjennomføre kursopplegget som planlagt. Avbestilling fra 4-6 uker før kursstart belastes med 50% av kursavgift. Ved avbestilling senere enn 4 uker faktureres hele kursavgiften, inkludert hotell. Dette gjelder også ved sykdomsfrafall. Utgifter i forbindelse med sykdom må dekkes av egen arbeidsgiver eller av reiseforsikring. Man kan imidlertid overføre plassen til en kollega i egen virksomhet uten ekstra kostnad. Videre gir vi 50% rabatt på neste førstkommende kurs, gitt dokumentert akutt sykdom.