Logo

Varsling i arbeidslivet: Hvorfor er det så komplisert og hvordan kan vi få det ryddig?

Sted: Gardermoen.
Dato: Dato i 2024 kommer
 
På dette kurset vil vi gå igjennom historikk og formål med varslingsreglene og varslervernet i arbeidsmiljøloven. Vi vil se på og avklare hvordan varslingsreglene må forstås og anvendes i forhold til andre regler om internkontroll, avvik og klagesystemer. Vi vil videre gå gjennom de rettslige vilkårene for å oppnå vern mot gjengjeldelse etter varsling, og vi vil se nærmere på hvorfor det kan være problematisk å forstå unntaket om at ytringer som gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold ikke regnes som kritikkverdig forhold som beskyttes av varslervernet. Videre vil se på hvorfor det kan være vanskelig for varslere å vinne frem i rettsapparatet med søksmål om erstatning på grunn av gjengjeldelse.

Vi vil ikke minst beskrive hvilke organisatoriske system virksomhetene bør ha for å sikre god håndtering av varslersakene, og hvordan vi kan og bør skille mellom varsling som angår forhold i selve arbeidsmiljøet og varsling som angår kritikkverdige forhold utført av ansatte og ledere men der det er selve organisasjonen og arbeidsgiver som er den skadelidende.  Ikke minst vil vi se på og synligjøre hvordan vår kultur både endres som følger av fokuset på varsling, men også hvordan våre tradisjonelle kulturelle forstillinger om samarbeid og konflikt mellom folk bidrar til både feil håndtering, misforståelser og mer konflikter i arbeidsmiljøet.

Er du blant de mange som er opptatt av godt arbeidsmiljø og å skape gode virksomheter, men som følger deg noe forvirret og usikker i møtet med varsling og varslingsreglene; da er dette kurset for deg. Selv om varslingsreglene i arbeidsmiljøloven er viktige og gode, har de også skapt forvirring og usikkerhet. I dette kurset viser vi deg hvordan de skal forstås, leses og benyttes i praksis.

Pris: Kurset koster 6300 kroner (inkludert kursmateriell, lunsj og frukt i pauser.). Begrenset antall plasser.

For påmelding send e-post til arbspes.no, eller helst, fyll ut og send inn skjemaet unde