Faktaundersøkelse, klageundersøkelse, forundersøkelse, gransking

Arbeidsmiljøspesialistene har de siste årene utviklet og prøvd ut ny metodikk for forebygge og håndtere alvorligekonflikter og påstander om mobbing på arbeidsplassen, hvor man sikrer en etiske forsvarlig og juridisk korrekt fremgangsmåte i slike saker.  Faktaundersøkelse er en metode vi bl.a. har utviklet på oppdrag av og i samarbeid med Arbeidstilsynet i forbindelse med prosjektet «Jobbing uten mobbing» i 2005-2007. Selv om Arbeidstilsynet nå er forsiktige med å anbefale spesielle metoder for andre, er faktaundersøkelse helt i tråd med de prinsipper arbeidstilsynet er opptatt av når det gjelder undersøkelser av påstander om trakassering/mobbing (se hjemmeside); god saksbehandling, habilitet, dokumentasjon og kontradiksjon, samt at arbeidsgiver må belyse fakta i saken.

Metodikken er også i samsvar med metodikk anvendt i Engelsk arbeidsliv i mange år og grunnleggende prinsipper for forsvarlig saksbehandling. Metoden har også vært på høring hos partene i arbeidslivet og mottok svært positiv respons fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Metoden gir et nødvendig grunnlag for videre arbeid og er særlig nødvendig når påstand står mot påstand. Faktaundersøkelse sikrer en forsvarlig, rask og rettferdig behandling av saken, og gjør det mulig å sette punktum i slike saker. Metoden inngår i en helhetlig tilnærming til forebygging og håndtering av mobbing i den enkelte virksomhet. Metoden er i tråd med arbeidsmiljøloven og sentrale juridiske saksbehandlingsregler, og bør benyttes i alle sammenhenger der det foreligger påstand eller mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven eller interne føringer. Metoden er særlig relevant i situasjoner der det foreligger klager på eller varsel om brudd på arbeidsmiljøloven, f.eks. ved påstander om mobbing, trakassering, krenkende opptreden, destruktiv ledelse, fryktkultur osv.. 

Arbeidsmiljøspesialistene har åpne kurs i metoden og gjennomfører selv slike undersøkelser på oppdrag og mandat fra offentlige og private virksomheter.