Logo

Om oss

Arbeidsmiljøspesialistene

Arbeidsmiljøspesialistene er et tverrfaglig kompetansesenter for konflikthåndtering og arbeidsmiljøutvikling med ledende norske fagfolk. Vi leverer konsulenttjenester og opplæring til private og offentlige virksomheter, samt opplæring til ledere, HR/personal, tillitsvalgte, konsulenter og bedriftshelsepersonell innen psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering.

Vår tilnærming er bygget på siste nytt innen forskning, jus og anvendt fag- og metodeutvikling. Våre tjenester baseres på tverrfaglig kompetanse der både organisasjonspsykologiske, samfunnsfaglige og juridiske forhold benyttes. Vi arrangerer både åpne kurs og interne spesialopplegg med varighet fra noen timer til en uke, og vi bistår virksomheter i å håndtere vanskelige og konfliktfylte arbeidsmiljøer og arbeidsmiljøsaker.  

Vi kan også kjøre våre kurs lokalt for kommuner og offentlige og private virksomheter.