Logo

Arbeidsmiljøundersøkelser

Arbeidsmiljøundersøkelser er alle virksomheter pålagt å gjennomføre med ujevne mellom i følge arbeidsmiljøloven og forskrift om internkontroll. Videre vil ulike situasjoner i arbeidsmiljøet gjøre at arbeidsgiver har behov for en undersøkelse av spesifikke forhold i arbeidsmiljø, f.eks. i forbindelse med varsler og klager i arbeidsmiljøet. Utfra internkontrollforskriften skal det foretas ulike former for undersøkelser i ulike situasjoner og saker. Vi tilbyr derfor både spørreskjemaundersøkelser i forbindelse med jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser eller i forbindelse med arbeidsmiljøutvikling. Er det fremsatt klager eller varsler i arbeidsmiljøet er det imidlertid faktaundersøkelse som er metoden som skal benyttes. Er man usikker på om man har eller ikke har et arbeidsmiljøproblem eller er usikker på hva det eventuelt består i og hvem som eventuelt er involverte skal man ikke gjennomføre en tradisjonell spørreskjemaundersøkelse – da er det klage eller forundersøkelser som gjelder. På samme måte som ved faktaundersøkelser er denne ikke anonym, men gjennomføres med konfidensialitet som ramme og intervjuer som metode. Poenget her er at alle ansatte ikke får vite hva alle har sagt, men alle må i ettertid stå for det de sier overfor arbeidsgiver og de eller dem det gjelder. I den grad det fremkommer påstander om brudd på arbeidsmiljøloven eller annen form for kritikk vil disse måtte undersøkes videre ved hjelp av faktaundersøkelser og det må gis full kontradiksjon til de påklagde. En slik nyansert bruk av bruk av begrepet arbeidsmiljøundersøkelser er nødvendig for å sikre et godt resultat og et effektivt arbeidsmiljøarbeid