Logo

Bedriftsinterne kurs

Arbeidsmiljøspesialistene blir ofte leiet inn av offentlige eller private virksomheter for foredrag og bedriftsintern opplæring innen arbeidmsmiljø og konflikthåndtering. Vi har opplegg fra noen timer til kurs over 2-3 dager. Våre kurs og foredragsholdere er å regne blant de beste i landet på sine temaer. Vårt dagskurs i konflikthåndtering for ledere (+ TV/VO) er særlig populært. Vi har også gode, morsomme og interessante kursdager om arbeidsmiljøloven som det er stor etterspørsel etter. Noen typiske temer vil kunne være:

* Trivsel og mistrivsel på jobb: Med arbeidsmiljøloven som rettesnor

* Forebygging og håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet

* Håndtering av varslingssaker

* Menneskelige forskjeller til glede og irritasjon

* Kommunikasjon i et godt arbeidsmiljø

* Den gode medarbeider

* Ledelse på godt og vondt

* Det gode arbeidsmiljø: Hva sier arbeidsmiljøloven?