Bedriftsinterne kurs

Arbeidsmiljøspesialistene blir ofte leiet inn av offentlige eller private virksomheter for foredrag og bedriftsintern opplæring innen arbeidmsmiljø og konflikthåndtering. Vi har opplegg fra noen timer til kurs over 2-3 dager. Våre kurs og foredragsholdere er å regne blant de beste i landet på sine temaer. Vårt dagskurs i konflikthåndtering for ledere (+ TV/VO) er særlig populært. Vi har også gode, morsomme og interessante kursdager om arbeidsmiljøloven som det er stor etterspørsel etter. Noen typiske temer vil kunne være:

* Trivsel og mistrivsel på jobb: Med arbeidsmiljøloven som rettesnor

* Forebygging og håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet

* Håndtering av varslingssaker

* Menneskelige forskjeller til glede og irritasjon

* Kommunikasjon i et godt arbeidsmiljø

* Den gode medarbeider

* Ledelse på godt og vondt

* Det gode arbeidsmiljø: Hva sier arbeidsmiljøloven?