Logo

EINARSEN, PEDERSEN, H., HOEL, H. & BLOMBERG, S.

Seksuell trakassering på arbeidsplassen er et samfunnsproblem som har fått mye oppmerksomhet i media den siste tiden. Med utgangspunkt i norsk forskning viser boken hvor utbredt seksuell trakassering er og hvilke grupper og organisasjoner som er særlig utsatte. Boken viser hvilke konsekvenser seksuell trakassering kan ha for den enkelte og for organisasjoner, og den gir råd om hvordan seksuell trakassering kan forebygges og håndteres