Logo

PEDERSEN, H.

Boken gir en samlet juridisk, psykologisk og praktisk gjennomgang av kravene i arbeidsmiljølovens § 12. I tillegg til enkelte generelle og gjennomgående kapitler av arbeidsrettslig /arbeidsmiljørettslig karakter, er boken bygd opp slik at kapitlene behandler de forskjellige temaene på området. Kapitlene strekker seg fra hvordan man håndterer problemer knyttet til konflikter, trakassering, stress, utbrenthet, vold og trusler om vold og endringsprosesser til hvordan man kan arbeide systematisk forebyggende med det psykososiale miljøet. Boken er et hjelpemiddel og oppslagsverk for alle som kommer i kontakt med psykososiale problemstillinger på arbeidsplassen.