Logo

Konflikthåndtering

Konflikter i et arbeidsmiljø er relativt vanlig og behøver ikke utgjøre noe arbeidsmiljøproblem. På den andre siden vil konflikter kunne utvikle seg til et arbeidsmiljøproblem der arbeidsgiver føler behov for bistand i form av rådgivning/veiledning, eller til å gjennomføre undersøkelser og tiltak. Arbeidsmiljøspesialistene har en rekke ulike tjenester og metoder til rådighet i slike saker. Vi tilbyr også juridiske bistand i den grad det er nødvendig.  Vi har landets mest erfarne faktaundersøkere og spesialkompetanse på tiltaksarbeid i etterkant av faktaundersøkelser. Vi har også metodikk for å arbeide med avdelinger og virksomheter som har slitt med et dårlig arbeidsmiljø og manglende tillit over tid.