Logo

Lederopplæring

Arbeidsmiljøspesialisten er Norges ledende leveradør av lederutvikling knyttet til kommunikasjon, samarbeid og håndtering av vanskelige saker. Det er vår erfaring at ledere særlig trenger hjelp og verktøy til å håndtere konflikter og vanskelige personalsaker. Vår lederutvikling er på dette området meget praktisk og gir deltagerne konkrete verktøy som de kan benytte seg av umiddelbart i egne saker. Metodene og verktøyene de lærer er tråd med arbeidsmiljøloven og sikrer at arbeidsgiver kan dokumentere god saksbehandling i alle vanskelige personal og arbeidsmiljøsaker som håndteres i virksomheten. Dette gir både den enkelte leder og arbeidsgiver trygghet.