Logo

Om oss

Arbeidsmiljøspesialistene

Arbeidsmiljøspesialistene er et tverrfaglig kompetansesenter for konflikthåndtering og arbeidsmiljøutvikling med ledende norske fagfolk. Vi leverer konsulenttjenester og opplæring til private og offentlige virksomheter, samt opplæring til ledere, HR/personal, tillitsvalgte, konsulenter og bedriftshelsepersonell innen psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering.

Vår tilnærming er bygget på siste nytt innen forskning, jus og anvendt fag- og metodeutvikling. Våre tjenester baseres på tverrfaglig kompetanse der både organisasjonspsykologiske, samfunnsfaglige og juridiske forhold benyttes. Vi arrangerer både åpne kurs og interne spesialopplegg med varighet fra noen timer til en uke. 

Vi kan også kjøre våre kurs lokalt for kommuner og offentlige og private virksomheter.

Faktaundersøkelse, klageundersøkelser, forundersøkelser, granksninger

Arbeidsmiljøspesialistene har de siste årene utviklet og prøvd ut ny metodikk for forebygge og håndtere alvorligekonflikter og påstander om mobbing på arbeidsplassen, hvor man sikrer en etiske forsvarlig og juridisk korrekt fremgangsmåte i slike saker.  Faktaundersøkelse er en metode vi bl.a. har utviklet på oppdrag av og i samarbeid med Arbeidstilsynet i forbindelse med prosjektet «Jobbing uten mobbing» i 2005-2007. Selv om Arbeidstilsynet nå er forsiktige med å anbefale spesielle metoder for andre, er faktaundersøkelse helt i tråd med de prinsipper arbeidstilsynet er opptatt av når det gjelder undersøkelser av påstander om trakassering/mobbing (se hjemmeside); god saksbehandling, habilitet, dokumentasjon og kontradiksjon, samt at arbeidsgiver må belyse fakta i saken.

Metodikken er også i samsvar med metodikk anvendt i Engelsk arbeidsliv i mange år og grunnleggende prinsipper for forsvarlig saksbehandling. Metoden har også vært på høring hos partene i arbeidslivet og mottok svært positiv respons fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Metoden gir et nødvendig grunnlag for videre arbeid og er særlig nødvendig når påstand står mot påstand. Faktaundersøkelse sikrer en forsvarlig, rask og rettferdig behandling av saken, og gjør det mulig å sette punktum i slike saker. Metoden inngår i en helhetlig tilnærming til forebygging og håndtering av mobbing i den enkelte virksomhet. Metoden er i tråd med arbeidsmiljøloven og sentrale juridiske saksbehandlingsregler, og bør benyttes i alle sammenhenger der det foreligger påstand eller mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven eller interne føringer. Metoden er særlig relevant i situasjoner der det foreligger klager på eller varsel om brudd på arbeidsmiljøloven, f.eks. ved påstander om mobbing, trakassering, krenkende opptreden, destruktiv ledelse, fryktkultur osv.. 

Arbeidsmiljøspesialistene har åpne kurs i metoden og gjennomfører selv slike undersøkelser på oppdrag og mandat fra offentlige og private virksomheter.

Våre konsulenter og kursholdere

kari

KARI HANSEN

DAGLIG LEDER

Kari Hansen er daglig leder i Arbeidsmiljøspesialistene. Hun er utdannet cardmag i Psykologi og har erfaring fra HR. Som daglig leder står hun i direkte kontakt med våre kunder, og står som teknisk arrangør av våre åpne kurs og tar i den forbindelse seg av alt det praktiske og administrative arbeidet, samt videre rådgivning og veiledning overfor våre kursdeltagere. Kari har lang erfaring med konflikthåndtering og arbeidsmiljøundersøkelser.

STÅLE VALVATNE EINARSEN

PSYKOLOG, FORSKER & Foredragsholder

Ståle Valvatne Einarsen er en ledende norsk psykolog og forsker innen arbeidsmiljøfeltet og en nestor innenfor feltet konflikthåndtering. Einarsen har utgitt en rekke bøker om arbeidsmiljø, ledelse og konflikthåndtering og er verdens mest siterte forsker innen feltet mobbing og trakassering i arbeidslivet. Han fikk i 2019 Psykologforbundets innovasjonspris for sitt arbeid med å utvikle praktiske metoder for å forebygge og håndtere mobbing og trakassering. I 2020 ble han utnevnt til æresmedlem (Fellow) i European Academy of Occupational Health Psychology, mens han samme år kom på Standford Univeristy sin liste over de mest innflytelsesrike forskerne i verden. 

Harald Pedersen

ADVOKAT & kursholder

Harald Pedersen er spesialist på arbeidsmiljørett. Han arbeider til daglig i advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene. Han har tidligere vært rådgiver i både Direktoratet for arbeidstilsynet med fagansvar for psykososialt arbeidsmiljø og arbeidet i Norges Juristforbund. Når han arbeidet i direktoratet var han hovedverneombud for direktoratet og Arbeidstilsynet på landsbasis, han var tillitsvalgt for etatens jurister og han satt i etatens arbeidsmiljøutvalg. Harald har utgitt flere bøker om arbeidsmiljø og arbeidsrett.

HELGE HOEL

Professor & kursholder

Helge Hoel er professor emiritus i organisasjonspsykologi ved University of Manchester i England, og en internasjonalt anerkjent ekspert på temaet mobbing i arbeidslivet. Hoel har lang erfaring som tillitsvalgt i Norsk arbeidsliv og som rådgiver for ILO, EU og Arbeidstilsynet i arbeidsmiljøspørsmål. Han har utgitt en rekke bøker og vitenskapelige tidsskrifter. Hoel er en kunnskapsrik og engasjerende foredragsholder. Sammen med Ståle Einarsen og Harald Pedersen har Hoel utviklet metode Faktaundersøkelse for Norske forhold. Arbeidet ble utført på oppdrag fra Arbeidstilsynet.