Logo

Tiltaks- og oppfølgingsarbeid etter gjennomførte undersøkelser av klager og varsel i arbeidsmiljøet

Sted: Hadeland Hotell, Gran.
Dato: Torsdag, 5.desember til fredag, 6.september april, 2023
 
Dette kurset retter seg mot alle som har en rolle når undersøkelser av klager og varsel i arbeidsmiljøet skal meldes tilbake til de involverte og følges opp med godt etterarbeid og gode tiltak, herunder hvordan man håndtere konfliktene i etterkant, hvordan man sikrer at saken og relasjonene mellom de involverte gradvis normaliseres, hvordan man ivaretar arbeidsgiver og partenes interesser i etterkant. Å gjennomføre gode undersøkelser med rimelige og underbygde konklusjoner er én ting, å følge opp med godt etterarbeid og tiltak er nødvendig for å få til en prosess og for å få avsluttet sakene på en god måte. Kurset særlig aktuelt for arbeidsgivere, HR-medarbeidere, BHT personell, tillitsvalgte og verneombud, men også eksterne jurister/advokater, organisasjonspsykologer og andre konsulenter som vil kunne ha oppdrag med å bistå arbeidsgivere med etterarbeidet etter faktaundersøkelser eller andre utredninger av klager og varsel om brudd på arbeidsmiljøloven. 

 – Hva skal man gjøre når faktaundersøkelsen er ferdig og rapport er klar til å bli overlevert og formildet til de involverte? 
 – Hva kan man gjøre når man i rapporten har konkludert med brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser? Hva kan man gjøre når man i rapporten har konkludert med at det ikke foreligger brudd på arbeidsmiljøloven,  men du likevel ser behov for oppfølging?

 – Hvilket handlingsrom har arbeidsgiver i oppfølgingsarbeidet?  Hvilke individualpsykologiske, organisasjonspsykologiske og gruppedynamiske grep kan være relevante?  Hva med disiplinærreaksjoner i etterkant?

 – Hvordan følge opp og rehabilitere individer, grupper og avdelinger etter gjennomførte undersøkelser? 
 – Hvordan ivareta de involverte parter best mulig i etterkant? 
 – Hvordan sikre virksomhetens legitime interesser best mulig i etterkant av gjennomført faktaundersøkelse? 

Vi vil på dette kurset gå igjennom rettslige, organisasjonspsykologiske og individualpsykologiske perspektiv knyttet til disse spørsmålene. I kurset legges det opp til veksling mellom foredrag og summeoppgaver / refleksjon. Videre skal kursdeltakerne arbeide med en større gruppeoppgave på dag 2. Hensikten med kurset er å gi sentrale aktører kunnskap og trygghet i de problemstillingen som kan oppstå i oppfølgingsarbeidet etter en gjennomført faktaundersøkelse, samt hvilke praktiske tiltak og metoder som kan benyttes til etterarbeid og gjennoppretting. Dette gjelder både på individnivå, gruppenivå, og i forhold til virksomhetens legitime interesser og lovpålagte plikt til å gjenopprette og deretter opprettholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Målgruppe for kurset er arbeidsgivere / ledere, HR – og personalmedarbeidere, eksterne konsulenter / jurister / psykologer, representanter fra arbeidstilsyn / arbeidslivstjeneste, bedriftshelsetjenester, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud. Det er en forutsetning at man har kjennskap til hvordan man gjennomfører en faktaundersøkelse. 

Pris: Kurset koster 13900 kroner (inkludert overnatting med helpensjon i enkeltrom). Begrenset antall plasser.

For påmelding send e-post til arbspes.no, eller helst, fyll ut og send inn skjemaet under