Logo

Utvikling av interne prosedyrer/ retningslinjer for konflikthåndtering og varsling

Sted: Hadeland Hotell, Gran

Dato: Torsdag, 23 januar, 2025 til Fredag, 24 januar, 2025

I tråd med arbeidsmiljøloven og forskriften om intern-kontroll er norske virksomheter pålagt å utvikle egne interne prosedyrer og retningslinjer i forhold til forebygge og håndtere både mobbing og konflikter, samt for intern varsling. Mange er imidlertid i dag forvirret rundt dette med arbeidsmiljøsaker, konflikt, trakassering, internkontroll, personalsaker og varsling. I dette kurset avklares det hvordan vi best forholder oss til disse forhold i interne rutiner og retningslinjer og hvordan slike ulike saker best håndteres internt. 

Å utvikle gode retningslinjer og prosedyrer for denne type forhold har både juridiske, organisatoriske og praktiske sider. Kurset gjennomgår hvilket innhold disse bør ha og hvordan man internt organiserer arbeidet med å utvikle og implementere disse. Kurset tar også opp hvordan man sikrer etterlevelse, evaluering samt videreutvikling, og hvordan slike retningslinjer må inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og HMS systemer.  

Kurset kan tas som et frittstående kurs som passer for alle som arbeider innen HR/personal.  HMS og BHT HR/Personal, samt for verneombud og tillitsvalgte.  Kurset inngår også som en obligatorisk del av vår sertifiseringsordning for faktaundersøkere. Vi starter klokken 1000 første dag og avslutter 1530 siste dag.

Pris; 13900 kr (inkludert kursmateriell, overnatting med helpensjon lunsj til lunsj). 

For påmelding fyll ut og send inn skjemaet under send e-post til post@arbspes.no.

Våre avbestillingsregler: 

Påmelding er bindende fra 6 uker før kursstart. Dette på grunn av avtale med hotell og det lave antall deltagere vi legger opp til på våre kurs. Kursene våre er også lagt opp slik pedagogisk at vi må ha et bestemt antall deltagere for å kunne gjennomføre kursopplegget som planlagt. Avbestilling fra 4-6 uker før kursstart belastes med 50% av kursavgift. Ved avbestilling senere enn 4 uker faktureres hele kursavgiften, inkludert hotell. Dette gjelder også ved sykdomsfrafall. Utgifter i forbindelse med sykdom må dekkes av egen arbeidsgiver eller av reiseforsikring. Man kan imidlertid overføre plassen til en kollega i egen virksomhet uten ekstra kostnad. Videre gir vi 50% rabatt på neste førstkommende kurs, gitt dokumentert akutt sykdom.