Logo
kari

KARI HANSEN

Daglig leder

Kari Hansen er daglig leder i Arbeidsmiljøspesialistene. Hun er utdannet cand.mag i Psykologi og organisasjonsvitenskap fra Univeristetet i Bergen, og hun har lang erfaring fra HR og som konsulent og rådgiver i arbeidsmiljøsaker, konflikter, og saker med klage og varsel. Som daglig leder står hun i direkte kontakt med våre kunder, og står som teknisk arrangør av våre åpne kurs og tar i den forbindelse seg av alt det praktiske og administrative arbeidet, samt videre rådgivning og veiledning overfor våre kursdeltagere. Kari har lang erfaring med konflikthåndtering og vanskelige  arbeidsmiljøundersøkelser.

STÅLE VALVATNE EINARSEN

PSYKOLOG, FORSKER & Foredragsholder

Ståle Valvatne Einarsen er en ledende norsk psykolog og forsker innen arbeidsmiljøfeltet og en nestor innenfor feltet konflikthåndtering. Einarsen har utgitt en rekke bøker om arbeidsmiljø, ledelse og konflikthåndtering og er verdens mest siterte forsker innen feltet mobbing og trakassering i arbeidslivet. Han fikk i 2019 Psykologforbundets innovasjonspris for sitt arbeid med å utvikle praktiske metoder for å forebygge og håndtere mobbing og trakassering. I 2020 ble han utnevnt til æresmedlem (Fellow) i European Academy of Occupational Health Psychology, mens han samme år kom på Standford Univeristy sin liste over de mest innflytelsesrike forskerne i verden. 

Harald Pedersen

ADVOKAT & kursholder

Harald Pedersen er spesialist på arbeidsmiljørett. Han arbeider til daglig i advokatfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene. Han har tidligere vært rådgiver i både Direktoratet for arbeidstilsynet med fagansvar for psykososialt arbeidsmiljø og arbeidet i Norges Juristforbund. Når han arbeidet i direktoratet var han hovedverneombud for direktoratet og Arbeidstilsynet på landsbasis, han var tillitsvalgt for etatens jurister og han satt i etatens arbeidsmiljøutvalg. Harald har utgitt flere bøker om arbeidsmiljø og arbeidsrett. Harald er i permisjon hos oss ut 2024, tilbake fra 2025.

HELGE HOEL

Professor & kursholder

Helge Hoel er professor emiritus i organisasjonspsykologi ved University of Manchester i England, og en internasjonalt anerkjent ekspert på temaet mobbing i arbeidslivet. Hoel har lang erfaring som tillitsvalgt i Norsk arbeidsliv og som rådgiver for ILO, EU og Arbeidstilsynet i arbeidsmiljøspørsmål. Han har utgitt en rekke bøker og vitenskapelige tidsskrifter. Hoel er en kunnskapsrik og engasjerende foredragsholder. Sammen med Ståle Einarsen og Harald Pedersen har Hoel utviklet metode Faktaundersøkelse for Norske forhold. Arbeidet ble utført på oppdrag fra Arbeidstilsynet.