Logo

Arbeidsmiljøundersøkelser, Faktaundersøkelser, Klageundersøkelse, Forundersøkelser og granskinger

Arbeidsmiljøspesialistene har gjennom mange år utviklet og prøvd ut ny metodikk for forebygge og håndtere alvorlige konflikter og påstander om mobbing på arbeidsplassen, herunder forundersøkelser, faktaundersøkelse og klageundersøkelser. Alle sikrer en etiske forsvarlig og juridisk korrekt fremgangsmåte i slike saker. For dette arbeidet fikk Ståle V. Einarsen Psykologiforbundets Innovasjonspris for 2019.

Faktaundersøkelse er en metode vi opprinnelig utviklet på oppdrag av og i samarbeid med Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet i forbindelse med prosjektet «Jobbing uten mobbing» i 2005-2007 – et prosjekt under Inkluderende arbeidsliv. Dette er en form for arbeidsmiljøundersøkelse der man fokusere på hva de involverte i klage- og varslingssaker har blitt utsatt for og hvorvidt arbeidsmiljøloven er brutt over en, flere eller alle involverte i saken. Målet er å gi arbeidsgiver god og gyldig dokumentasjon til å gjenopprette et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle involverte.  

Selv om Arbeidstilsynet nå er forsiktige med å anbefale spesielle metoder for andre, er disse metodikkene helt i tråd med de prinsipper arbeidstilsynet er opptatt av når det gjelder undersøkelser av påstander om trakassering/mobbing (se hjemmeside); god saksbehandling, habilitet, dokumentasjon og kontradiksjon, samt at arbeidsgiver må belyse fakta i saken. 

Selv om noen har forsøkt seg med kritikk av metodikken Faktaundersøkelse, er det ingen som kommet opp med alternativer. Egentlig er det jo bare et spørsmål om å sikre god og forsvarlig saksbehandling i klage- og varslingssaker. Metoden var da også i 2007 på høring hos partene i arbeidslivet og mottok svært positiv respons fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Men, det er hvorvidt arbeidsmiljøloven er brutt over en eller flere som er det sentrale, og ikke i første omgang hvorvidt arbeidsgiver skal iverksette disiplinærtiltak mot de påklagede. Det er en arbeidsrettslig vurdering som kan komme i etterkant. I arbeidsmiljøspørsmål må arbeidsgiver alltid se på arbeidsmiljøsaken før man eventuelt går inn i en personalsak. 

Hver for seg og samlet sikrer disse forsvarlig, rask og rettferdig behandling av sakene, og gjør det mulig å sette punktum i slike saker. Metodene inngår i en helhetlig tilnærming til forebygging og håndtering av mobbing og trakasseringssaker i den enkelte virksomhet. Metodene er i tråd med arbeidsmiljøloven og sentrale juridiske saksbehandlingsregler, og bør benyttes i alle sammenhenger der det foreligger eller er mistanke om at det kan foreligge påstander eller mistanker om brudd på arbeidsmiljøloven eller interne føringer, f.eks. ved påstander om mobbing, trakassering, krenkende opptreden, destruktiv ledelse, fryktkultur osv., eller det man på annen måte har behov for å sikre eller forsikre seg om at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. 

Arbeidsmiljøspesialistene har åpne kurs i metodene, kan rådgi og hjelpe til i interne undersøkelser,  og gjennomfører selv slike undersøkelser på oppdrag og mandat fra offentlige og private virksomheter.