Logo

Kurs

NETTVERKSSAMLING FOR FAKTAUNDERSØKERE

Dato: Neste samling blir våren 2025. Sted: Hadeland Hotell - Gran

Vi arrangerer jevnlig nettverkssamlinger for faktaundersøkere. Her møter du 25-40 andre faktaundersøkere for erfaringsutveksling, faglig oppdatering og muligheter for spørsmål og svar. Det blir work-shops om en rekke ulike høyst relevante temaer og  en rekke aktuelle faglig innlegg rundt aktuelle saker og utviklinger i feltet. Passer for alle som arbeidere med metodikken eller tilgrensende måter å saksbehandle varsel og klager i arbeidsmiljøet. Klikk deg videre for å se på temaer og innlegg på samlingen i desember 2023. Ta gjerne kontakt om det er tema du ønsker vi skal ta opp på neste samling.

Fordypningskurs i faktaundersøkelse (Steg II)

Dato: 23.01.2024 til 24.01.2024
Sted: Hadeland Hotell - Gran

Dette kurset er en oppfølging og fordypning i  det som er kalt «faktaundersøkelse» for alle som har en første kjennskap til metodiken, og gir en videre trening og fordypning  i metoden. Kurset inngår i vår sertifiseringsordning for faktaundersøkere. Kurset kan i samme uke kombineres med kurset «Utvikling av interne prosedyrer/retningslinjer for konflikthåndtering og varsling», som også er meget nyttig for alle innen HR/personal og BHT.

Hvordan undersøke klage og varsel i arbeidsmiljøet (Steg 1)

Dato: 15.04.24 til 17.04.24 Sted: Hadeland Hotell - Gran

Kurset gjennomgår faglig, juridisk og rent praktisk hvordan håndtere og undersøke varsel og mer uformelle klager i arbeidsmiljøet, på en god måte, f.eks. der det foreligger påstander om mobbing, trakassering, helsefarlig ledelse, uforsvarlig arbeidsmiljø etc. Metoden gir et nødvendig grunnlag for videre arbeid og er særlig nødvendig når påstand står mot påstand, og kan utføres av både interne og eksterne undersøkere. En godt gjennomført undersøkelse sikrer en forsvarlig, rask og rettferdig behandling av saken, og gjør det mulig å sette punktum i slike saker. Metodikken basere seg arbeidsmiljøloven og sentrale juridiske saksbehandlingsregler som habilitet og kontradiksjon.

UTVIKLING AV INTERNE PROSEDYRER/RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTHÅNDTERING OG VARSLING

Dato: 25.01.2024 til 26.01.2024
Sted: Hadeland Hotell - Gran

I tråd med arbeidsmiljøloven og forskriften om intern-kontroll er norske virksomheter pålagt å utvikle egne interne prosedyrer og retningslinjer i forhold til forebygge og håndtere både mobbing og konflikter, samt for intern varsling. Mange er imidlertid i dag forvirret rundt dette med arbeidsmiljøsaker, konflikt, trakassering, internkontroll, personalsaker og varsling. I dette kurset avklares det hvordan vi best forholder oss til disse forhold i interne rutiner og retningslinjer og hvordan slike ulike saker best håndteres internt. 

UKESKURS I HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG TRAKASSERING I ARBEIDSLIVET: JUS OG PSYKOLOGI

Dato: 11.3.2024 til 15.3.2024 Sted: Hadeland Hotell - Gran

Vårt flaggskip – ukeskurset i konflikthåndtering. I dette ukes lange fordypingskurset forenes juridiske og organisasjonspsykologiske perspektiv med tanke på å skape grunnlag for en forsvarlig og god håndtering av saker som omhandler konflikter, varslinger og / eller påstander om mobbing og trakassering. For effektivt å kunne forebygge og håndtere konflikter behøves en grundig innsikt og trening i konfliktenes psykologi, de metoder som kan og bør brukes i slike saker, samt de juridiske føringer og spilleregler som gjelder for konflikter i arbeidslivet.

Varsling i Arbeidslivet: Hvorfor er det så komplisert og hvordan kan vi få det ryddig?

Dato: Dato for kurs i 2024 kommer. ta kontakt. Sted: Gardermoen

Varsling og varslerbegrepet har fått stort gjennomslag i vår kultur de senere årene. Reglene om varsling i arbeidsmiljøloven har likeledes fått stor betydning for mange virksomheter og deres ansatte, på både godt og vondt. Selv om fokuset på varsling har hatt en positiv effekt på virksomheters arbeid med å skape godt ytringsklima og gode arbeidsmiljøer, har det samtidig ført til forvirring og noen ganger til høyere konfliktnivå internt. Forvirringen gjelder både hvordan vi skal forstå varslingsbegrepet, og hvordan vi skal forstå varslingsreglene i arbeidsmiljøloven i praksis. Hva er varsling og hva er ikke varsling? Hva med anonymitet? Og, ikke minst, skal disse sakene behandles annerledes enn andre arbeidsmiljøsaker? Er du litt forvirret, er dette kurset for deg!