Logo

Kurs

Opplæring og undervisning

Konflikthåndtering

Foredrag, konsulent- og juridisk bistand

Arbeidsmiljø-undersøkelser

NETTVERKSSAMLING FOR FAKTAUNDERSØKERE 2023

Dato: 06.12.2023 til 07.12.2023
Sted: Hadeland Hotell - Gran

Hjertelig velkommen til ny nettverkssamling for faktaundersøkere, den sjette i rekken. Vi møtes til to spennende og interessante faglige dager på Hadeland Hotell

Som vanlig blir det erfaringsutveksling og muligheter for spørsmål og svar. Det blir work-shops om en rekke ulike høyst relevante temaer og  en rekke aktuelle faglig innlegg rundt aktuelle saker og utviklinger i feltet, herunder bevisvurdering, seksuell trakassering, når FU gjelder minoriteter og mangold. Vi vil også presentere  dere for en helt ny forebyggende intervensjon kalt «Grip inn». Klikk deg videre for å se årets mange temaer og innlegg. Ta også gjerne kontakt om det er tema du ønsker vi skal ta opp.

Fordypningskurs i faktaundersøkelse (Steg II)

Dato: 23.01.2024 til 24.01.2024
Sted: Hadeland Hotell - Gran

Dette kurset er en oppfølging og fordypning i forhold til vårt 3-dagers innføringskurs i faktaundersøkelse (Steg I) og gir en videre trening og fordypning  i metoden. Kurset kan derfor bare tas av deltagere som allerede har gjennomført steg I kurset. Kurset inngår i vår sertifiseringsordning for faktaundersøkere. Kurset kan i samme uke kombineres med kurset Utvikling av interne prosedyrer/retningslinjer for konflikthåndtering og varsling.

Kurs i faktaundersøkelse (steg 1)

Dato: 30.10.2023 til 1.11.2023
Sted: Hadeland Hotell - Gran

Faktaundersøkelse er en form for arbeidsmiljøundersøkelse som benyttes i klage- eller varslingssaker, der det foreligger påstander om mobbing, trakassering, helsefarlig ledelse, uforsvarlig arbeidsmiljø etc. Metoden gir et nødvendig grunnlag for videre arbeid og er særlig nødvendig når påstand står mot påstand. En godt gjennomført faktaundersøkelse sikrer en forsvarlig, rask og rettferdig behandling av saken, og gjør det mulig å sette punktum i slike saker. Metoden er i tråd med arbeidsmiljøloven og de sentrale juridiske saksbehandlingsregler som habilitet og kontradiksjon.

UTVIKLING AV INTERNE PROSEDYRER/RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTHÅNDTERING OG VARSLING

Dato: 25.01.2024 til 26.01.2024
Sted: Hadeland Hotell - Gran

I tråd med arbeidsmiljøloven og forskriften om intern-kontroll er norske virksomheter pålagt å utvikle egne interne prosedyrer og retningslinjer i forhold til forebygge og håndtere både mobbing og konflikter, samt for intern varsling. Mange er imidlertid i dag forvirret rundt dette med arbeidsmiljøsaker, konflikt, trakassering, internkontroll, personalsaker og varsling. I dette kurset avklares det hvordan vi best forholder oss til disse forhold i interne rutiner og retningslinjer og hvordan slike ulike saker best håndteres internt. 

UKESKURS I HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG TRAKASSERING I ARBEIDSLIVET: JUS OG PSYKOLOGI

Dato: 11.3.2024 til 15.3.2024 Sted: Hadeland Hotell - Gran

Vårt flaggskip – ukeskurset i konflikthåndtering. I dette ukes lange fordypingskurset forenes juridiske og organisasjonspsykologiske perspektiv med tanke på å skape grunnlag for en forsvarlig og god håndtering av saker som omhandler konflikter, varslinger og / eller påstander om mobbing og trakassering. For effektivt å kunne forebygge og håndtere konflikter behøves en grundig innsikt og trening i konfliktenes psykologi, de metoder som kan og bør brukes i slike saker, samt de juridiske føringer og spilleregler som gjelder for konflikter i arbeidslivet.

Varsling i Arbeidslivet: Hvorfor er det så komplisert og hvordan kan vi få det ryddig?

Dato: Onsdag 20.09.2023
Sted: Gardermoen

Varsling og varslerbegrepet har fått stort gjennomslag i vår kultur de senere årene. Reglene om varsling i arbeidsmiljøloven har likeledes fått stor betydning for mange virksomheter og deres ansatte, på både godt og vondt. Selv om fokuset på varsling har hatt en positiv effekt på virksomheters arbeid med å skape godt ytringsklima og gode arbeidsmiljøer, har det samtidig ført til forvirring og noen ganger til høyere konfliktnivå internt. Forvirringen gjelder både hvordan vi skal forstå varslingsbegrepet, og hvordan vi skal forstå varslingsreglene i arbeidsmiljøloven i praksis. Hva er varsling og hva er ikke varsling? Hva med anonymitet? Og, ikke minst, skal disse sakene behandles annerledes enn andre arbeidsmiljøsaker? Er du litt forvirret, er dette kurset for deg!